فصل سیزدهم کیبورد فتوشاپ

فصل سیزدهم کیبورد فتوشاپ
اوایل کتاب گفته شد که ابزارهای مهم کلید مخصوص خود را دارند که با فشردن آن ها ابزار فعال می شود (برای مثال G برای gradient). اغلب کلیدهای کیبورد منجر به انتخاب یک گروه از ابزارها می شوند که به مجموعه ی آن میانبرها (به میانبرهای ترکیبی کاری نداریم) کیبورد فتوشاپ گفته می شود.
کیبورد فتوشاپ به صورت تصویری در زیر آمده است:
فصل سیزدهم کیبورد فتوشاپ
نکته ی جالب این جاست که گاهی چند ابزار، حرف میانبر مشترکی در کیبورد دارند و با فشردن کلید میانبر آن ها ابزاری که اخیرا از آن استفاده شده است انتخاب می شود. برای انتخاب سایر ابزارهای یک میانبر کافی است علاوه بر فشردن کلید میانبر، کلید Shift را نیز با آن فشار دهیم.
admin
11 فوریه 2017
1907 بازدید