اپلیکیشن لورنیتا

ویروس-web-page-blocker

برای ساخت ویروس بلاک کردن صفحات وب سیستم قربانی کافیست […]

ویروس برای پر کردن هارد

برای ساخت ویروس برای پر کردن هارد کافیست یک فایل […]

ویروس برای بهم ریختن اطلاعات هارد

برای ساخت ویروس برای بهم ریختن اطلاعات هارد کافیست یک […]

ویروس برای فرمت کردن سیستم قربانی

برای ساخت ویروس برای فرمت کردن سیستم قربانی کافیست در […]

Mother Bord ویروس برای سوزاندن

  برای ساخت ویروس سوزاندن مادر بورد کافیست یک فایل […]

ویروس ریست کردن کامپیوتر پس از مدت ۸۰ ثانیه درصورت اتصال به اینترنت

  برای ساخت ویروس ریست کردن کامپیوتر پس از مدت […]

ویروس برای سوزاندن Cpu

  برای ساخت ویروس سوزاندن CPU کافیست یک فایل نوت […]

0